English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006096 Kisgruva Regional betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006126 Armen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006077 Bestandige liebe gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006082 Christian vii gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006070 Commisarien Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006069 Concordia gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006117 Else gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006155 Ertstjern Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006076 Fader adam gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006079 Figenbom skjerp Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006115 Fortuna gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006033 Fredrik iv gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006107 Fredrik v gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006068 Gott allein die ehre Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006090 Gott vermags Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006120 Gottes hülfe in der noth Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006110 Gud med kronprinsen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006094 Haus culmbach gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006116 Haus oldenburg gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006113 Haus sachsen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006071 Hellige trefoldighets gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006156 Hinteløkken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006100 Jerngruvevannet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006125 Kongens gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006088 Kopparvollane Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006059 Kronprins fredrik gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006108 Kronprinsens gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005833 Lassedalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006119 Mildigkeit gottes gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006114 Morgenstjerne gruver Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006078 Ollebak skjerp Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006081 Oprindelsen Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006080 Reichenrost skjerp Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006124 Rosengangen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006031 Rud Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006030 Rud Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006073 Samuel gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006112 Siebenbrüder gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006157 Stalsbergtjern Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006091 Stavsmyr Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006160 Sulusåsen nord Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006161 Sulusåsen sør Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006060 Svarte torstein Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006089 Verlohrne sohn Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
021628 Ansmyr gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
021632 Askebekk gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006074 Bakerovnen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006123 Barlinddalen gruver Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006121 Barlinddalen gruver Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006122 Barlinddalen gruver Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006154 Berg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006101 Bjørkestul Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
019640 Blygangen grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006095 Blårud Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
021635 Bratteskjerpet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006201 Brekke Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
019133 Brennåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006127 Brubakken Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
019637 Charlotte amalie grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019613 Christian vii stoll Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019703 Davids gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006061 De 7 skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006062 Dildok skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019654 Egebjørn skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006118 Else stoll Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006099 Fossvannsdammen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
019614 Fredriks stoll Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006058 Fulsebakke skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019615 Gabe gottes grube Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019694 Geschworner grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019625 Gml. justis grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006092 Gomsrud nord Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006093 Gomsrud sør Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019652 Gott bescheret ertz grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006134 Gravdalslia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
019639 Hannibal grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036956 Helgevannet skjerp Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006084 Helgevatnet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006083 Helgevatnet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019642 Herzog ulrichs grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006065 Himmelfart grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006102 Jerngruva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006052 Jondalen gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006162 Jondalsåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
020458 Jonstjernbekken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006066 Juels gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019730 Kampenhaug skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019146 Kessel gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006086 Knudevoldene Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006085 Knutegruvene Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006087 Knutehovet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006098 Kolknutsetra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
019134 Korbu Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
019657 Krag gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019736 Kunstbekk skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006067 Kvartsdal gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019138 Langtjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
019635 Lichtloch i Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006111 Lichtloch iii Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006097 Ljøterud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
019490 Ljøterud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
036966 Ljøterudåsen Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006105 Lovisa augusta grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019139 Majorplassen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
019643 Mutter eva grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019145 Myra skjerp Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
021590 Nr.8 åsen cu Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
019619 Nye justis grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
021650 Ormåsen vest Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
021648 Ormåsen øst Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019655 Prins carls gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019644 Prins carls skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006106 Prins christians grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019690 Prinsen av augustenborg grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019645 Rewentlow skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019493 Rud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006163 Rødknatten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
036950 Saga Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
019641 Salomons grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006064 Segen gottes grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006072 Silberspur grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019653 Sillemyr skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019553 Skjerpåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
021612 Sleikebekkskjerpene Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019132 Sluggås Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
019638 Sophie magdalene grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006054 Sotli skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006056 St. andreas grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006055 St. andreas skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006057 St. jacobs grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006075 St. jørgen grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036852 Steindalen Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
037154 Svinetjernet Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006109 Søndre kronprinsen skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006053 Trommedal skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006063 Underbergstollen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019650 Vaktmesterskjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036842 Vannledningsskjerp Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019597 Vibekke skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
019651 Willen gottes grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036533 Overberget Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036918 Underberget Edelmetaller (Au, Ag, PGE)

Antall forekomstområder :

142

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008574 Lassedalen Internasjonal betydning Andre industrimineraler
008562 Stalsbergtjern Liten betydning Andre industrimineraler
008575 Blårud Ikke vurdert Andre industrimineraler
008601 Dusanfoss Ikke vurdert Feltspat
008567 Ertstjern Ikke vurdert Andre industrimineraler
020105 Granatskjerpet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008550 Jonsknuten Ikke vurdert Andre industrimineraler
008571 Kisgruveåsen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008558 Kjennerud Ikke vurdert Feltspat
008570 Landsverk Ikke vurdert Andre industrimineraler
008564 Langtjern Ikke vurdert Andre industrimineraler
008569 Lybekk Ikke vurdert Andre industrimineraler
008568 Majorplassen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008600 Rydningsdalen Ikke vurdert Feltspat
008566 Saggrenda Ikke vurdert Andre industrimineraler
008573 Selsliknatten Ikke vurdert Feltspat
008514 Svelbergåsen Ikke vurdert Glimmermineraler
008572 Åsland Ikke vurdert Andre industrimineraler
036924 Spissholt apatittprovins Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

19

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009638 Nordsæter Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

162


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse