English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kongsberg kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006096 Kisgruva Regional betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006126 Armen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006077 Bestandige liebe gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006082 Christian vii gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006070 Commisarien Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006069 Concordia gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006117 Else gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006155 Ertstjern Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006076 Fader adam gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006079 Figenbom skjerp Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006115 Fortuna gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006033 Fredrik iv gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006107 Fredrik v gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006068 Gott allein die ehre Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006090 Gott vermags Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006120 Gottes hülfe in der noth Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006110 Gud med kronprinsen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006094 Haus culmbach gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006116 Haus oldenburg gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006113 Haus sachsen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006071 Hellige trefoldighets gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006156 Hinteløkken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006100 Jerngruvevannet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006125 Kongens gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006088 Kopparvollane Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006059 Kronprins fredrik gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006108 Kronprinsens gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005833 Lassedalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006119 Mildigkeit gottes gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006114 Morgenstjerne gruver Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006078 Ollebak skjerp Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006081 Oprindelsen Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006080 Reichenrost skjerp Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006124 Rosengangen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006031 Rud Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006030 Rud Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006073 Samuel gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006112 Siebenbrüder gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006157 Stalsbergtjern Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006091 Stavsmyr Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006160 Sulusåsen nord Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006161 Sulusåsen sør Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006060 Svarte torstein Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006089 Verlohrne sohn Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006074 Bakerovnen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006122 Barlinddalen gruver Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006121 Barlinddalen gruver Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006123 Barlinddalen gruver Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006154 Berg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006101 Bjørkestul Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006095 Blårud Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006201 Brekke Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006127 Brubakken Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006061 De 7 skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006062 Dildok skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006118 Else stoll Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006099 Fossvannsdammen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006058 Fulsebakke skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006092 Gomsrud nord Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006093 Gomsrud sør Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006134 Gravdalslia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006083 Helgevatnet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006084 Helgevatnet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006065 Himmelfart grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006102 Jerngruva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006052 Jondalen gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006162 Jondalsåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006066 Juels gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006086 Knudevoldene Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006085 Knutegruvene Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006087 Knutehovet Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006098 Kolknutsetra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006067 Kvartsdal gruve Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006111 Lichtloch iii Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006097 Ljøterud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006105 Lovisa augusta grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006106 Prins christians grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006163 Rødknatten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006064 Segen gottes grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006072 Silberspur grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006054 Sotli skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006056 St. andreas grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006055 St. andreas skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006057 St. jacobs grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006075 St. jørgen grube Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006109 Søndre kronprinsen skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006053 Trommedal skjerp Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006063 Underbergstollen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036533 Overberget Not Assessed Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
036918 Underberget Not Assessed Edelmetaller (Au, Ag, PGE)

Antall forekomstområder :

90

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008574 Lassedalen Internasjonal betydning Andre industrimineraler
008562 Stalsbergtjern Liten betydning Andre industrimineraler
008575 Blårud Ikke vurdert Andre industrimineraler
008601 Dusanfoss Ikke vurdert Feltspat
008567 Ertstjern Ikke vurdert Andre industrimineraler
020105 Granatskjerpet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008550 Jonsknuten Ikke vurdert Andre industrimineraler
008571 Kisgruveåsen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008558 Kjennerud Ikke vurdert Feltspat
008570 Landsverk Ikke vurdert Andre industrimineraler
008564 Langtjern Ikke vurdert Andre industrimineraler
008569 Lybekk Ikke vurdert Andre industrimineraler
008568 Majorplassen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008600 Rydningsdalen Ikke vurdert Feltspat
008566 Saggrenda Ikke vurdert Andre industrimineraler
008573 Selsliknatten Ikke vurdert Feltspat
008514 Svelbergåsen Ikke vurdert Glimmermineraler
008572 Åsland Ikke vurdert Andre industrimineraler
036924 Spissholt apatittprovins Not Assessed Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

19

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009638 Nordsæter Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

110


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse