English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005918 Ertelia Nasjonal betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005926 Langedals grube Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005923 Aklangen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005939 Bergsetra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006192 Grytingen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
034532 Gulstøveren Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005930 Halsteinrud Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005921 Heieren Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005922 Hjelle Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005927 Høgås Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006194 Jolinatten Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005920 Kauserud Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006186 Mastekrog Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006188 Preståsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005928 Sesserud Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005925 Skaug gruve Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006190 Skjerpevika Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005917 Solum Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005929 Støverntangen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005924 Tysklands gruve Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006191 Ullerentjern skjerp Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006187 Vælerauget Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006193 Øytjern Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005937 Bliksrudkollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005935 Djuptjørna Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
035779 Ertelia Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006195 Evjua Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005933 Hen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005932 Hen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005936 Høghaug Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
034531 Sandaker Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005934 Semmenås Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005931 Svinefoss Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006196 Vesetrud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
036914 Ask Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
036913 Holleia Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
036915 Ulleren Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

37

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008625 Burud Lokal betydning Karbonatmineraler
008620 Breidli Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

39


Denne utskriften ble generert 09.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse