English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006620 Gruvemyr Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006621 Holmegildfjell Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006653 Aren Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008728 Høgfossen Ikke vurdert Feltspat
008731 Mossamarka Ikke vurdert Feltspat
008729 Svensby Ikke vurdert Feltspat
008864 Sørliåsen Ikke vurdert Feltspat
008730 Årbu Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009838 Korneliusseter Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 06.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse