English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006637 Vikeby Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006656 Nysterud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008724 Husås Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016641 Fluetjern Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
016642 Solbrekke Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009843 Solerud i Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009845 Solerud ii Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009844 Solerudberget Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009842 Viken Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 25.03.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse