English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bærum kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006570 Haga skjerp 1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006571 Kveise Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006565 Øverland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008719 Franzefoss Liten betydning Karbonatmineraler
008720 Haslum Liten betydning Karbonatmineraler
008718 Slependen Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse