English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016611 Fiskelaustjern skjerp Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006570 Haga skjerp 1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
016614 Isi skjerp Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
016613 Markebekk skjerp 1 Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
016610 Sveltåsen skjerp Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
016615 Sølvhølen skjerp Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
016612 Vintermyrene skjerp Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
016609 Østerndalen skjerp Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006571 Kveise Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
016587 Ringeriksveien skjerp Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006565 Øverland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008719 Franzefoss Liten betydning Karbonatmineraler
008720 Haslum Liten betydning Karbonatmineraler
008718 Slependen Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

14


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse