English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Nes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006487 Utsjøen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006596 Fløyta Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006569 Migerdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006486 Pluter Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse