English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006492 Brustad Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
015869 Røysivangen gruve no. 3 Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
015875 Botshaugdalen gruve Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
015863 Fremmingvangen gruve no. 5 Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006488 Græsli, hovedbrudd, no. 1 Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006491 Lesja Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006513 Rødskjerpene Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006489 Sander Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006514 Svingen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006594 Vinterstøa Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006568 Almelia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006493 Eidsvoll Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006500 Fallet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006505 Feiring Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006506 Feiring Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006490 Gullkis Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
006501 Holmtjernet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006509 Høgdeputten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006584 Knuken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006495 Langtjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006494 Offsettjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006515 Opsal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006499 Pålshaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006593 Raumyr Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006516 Rødknatten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006498 Skreia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006496 Skreia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006497 Skreikampen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006507 Skurven Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006504 Stefferud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006503 Stefferud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006510 Stensbymarka nord Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006511 Stensbymarka sør Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006502 Stubberud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

34

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008707 Byrud Liten betydning Edelsteinmineraler

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

35


Denne utskriften ble generert 06.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse