English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006523 Elsjø Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006517 Berntsbråten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006522 Dal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006527 Elsjø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006532 Elsjø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006531 Elsjø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006526 Elsjø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006525 Elsjø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006535 Erpestadvangen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006534 Erpestadvangen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006590 Fiskeløysa Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006591 Fiskeløysa Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006519 Tangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006518 Tangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006533 Vardeås Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006521 Åmundrud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006520 Åssætra Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

17

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

17


Denne utskriften ble generert 23.07.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse