English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006592 Nordli Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006587 Aurtjern Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006580 Hurdalselva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006588 Skrukkelia Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006508 Ødemark Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 06.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse