English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Jevnaker kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006244 Nøkleby Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006262 Olum Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006263 Olum Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006264 Solbergmarka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008636 Kinge Liten betydning Karbonatmineraler
008635 Brattval Ikke vurdert Karbonatmineraler
008634 Jørnsbråten Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009672 Brenteberg Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse