English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lunner kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006246 Grua Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006261 Ballangrudkollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006265 Fløyta Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006252 Håkenstadsæter Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006250 Nyseter Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006260 Nysæterbrenna Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006248 Skjerpemyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006247 Skjerpemyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006249 Skjerpemyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006245 Vikerhaug Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

10

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008638 Askilsrud Liten betydning Karbonatmineraler
008637 Hallom Liten betydning Karbonatmineraler
008639 Kalvsjø Liten betydning Karbonatmineraler
008641 Grua Ikke vurdert Karbonatmineraler
008640 Jonsrud Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse