English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Halden kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008855 Alsrød Ikke vurdert Feltspat
008726 Aspedammen Ikke vurdert Feltspat
008838 Blanktjern Ikke vurdert Feltspat
008820 Blokkmyra Ikke vurdert Feltspat
008732 Blåknollen Ikke vurdert Feltspat
008816 Bollerød Ikke vurdert Feltspat
008734 Bunesholtet Ikke vurdert Feltspat
008725 Bøfjellet Ikke vurdert Feltspat
008823 Demma Ikke vurdert Feltspat
008834 Dunderland Ikke vurdert Feltspat
008821 Ekeli Ikke vurdert Feltspat
008833 Fjell Ikke vurdert Feltspat
008849 Fossby Ikke vurdert Berylliummineraler
008841 Gjuer Ikke vurdert Feltspat
008817 Grimsrød Ikke vurdert Feltspat
008835 Harbo Ikke vurdert Feltspat
008822 Helgerød Ikke vurdert Feltspat
008826 Herrebrøden Ikke vurdert Feltspat
008832 Høgås Ikke vurdert Feltspat
008830 Høgås Ikke vurdert Feltspat
008829 Høgås Ikke vurdert Feltspat
008831 Høgås Ikke vurdert Feltspat
008735 Høvik Ikke vurdert Feltspat
008824 Kjølødegården Ikke vurdert Feltspat
008837 Korsetgangen Ikke vurdert Feltspat
008840 Korsetholtet Ikke vurdert Feltspat
008738 Lilledal Ikke vurdert Feltspat
008847 Lindemørk Ikke vurdert Feltspat
008850 Lundestad Ikke vurdert Berylliummineraler
008736 Mebø Ikke vurdert Feltspat
008843 Mellegårdsholtet Ikke vurdert Feltspat
008839 Mjølnerød Ikke vurdert Feltspat
008852 Myren Ikke vurdert Feltspat
008853 Myren Ikke vurdert Feltspat
008858 Mørvika Ikke vurdert Feltspat
008825 Nordli Ikke vurdert Feltspat
008842 Nøsterud Ikke vurdert Feltspat
008827 Raet Ikke vurdert Feltspat
008851 Remmen Ikke vurdert Berylliummineraler
008844 Rokkevatnet Ikke vurdert Feltspat
008819 Skogen Ikke vurdert Feltspat
008856 Snørop Ikke vurdert Berylliummineraler
008727 Stumbergsæter Ikke vurdert Feltspat
008737 Torebyhøgda Ikke vurdert Feltspat
008836 Ulset Ikke vurdert Feltspat
008733 Ulveholtet Ikke vurdert Feltspat
008818 Veinås Ikke vurdert Feltspat
008857 Vestgård Ikke vurdert Berylliummineraler
008845 Vesttorp Ikke vurdert Feltspat
008848 Åsmundsenga Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

50

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009831 Brekke Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009851 Hov Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014758 Nyhagen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009808 Skriverøya Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
013118 Aspedammen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013120 Berby Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009826 Liholt Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013119 Petersborg Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013117 Skriverøya øst Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014719 Ystehede Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009835 Berbyhaugene Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014764 Berby-liholt Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014775 Berby-stord Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009830 Buer Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014716 Engevika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009833 Haugeli Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009828 Klabogen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014776 Lurkevann Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014715 Risthagen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009829 Sanderød Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014740 Torsby Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

21


Antall forekomstområder totalt:

71


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse