English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Moss kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008865 Dramstad Ikke vurdert Berylliummineraler
008923 Feøya Ikke vurdert Berylliummineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009966 Nes Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

3


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse