English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sarpsborg kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008807 Børtevatnet Ikke vurdert Feltspat
008800 Djupedal Ikke vurdert Feltspat
008813 Hamn Ikke vurdert Feltspat
008812 Hamn Ikke vurdert Feltspat
008804 Høgnipa Ikke vurdert Feltspat
008811 Isesjøgruva Ikke vurdert Feltspat
008805 Iversby Ikke vurdert Feltspat
008803 Løkkebråten Ikke vurdert Feltspat
008894 Minge Ikke vurdert Feltspat
008815 Rønneld Ikke vurdert Feltspat
008806 Sagbakken Ikke vurdert Feltspat
008846 Smedhytta Ikke vurdert Feltspat
008799 Spydevoll Ikke vurdert Feltspat
008854 Syverstad Ikke vurdert Feltspat
008814 Sætreåsen Ikke vurdert Feltspat
008808 Vestgård Ikke vurdert Feltspat
008801 Øby Ikke vurdert Berylliummineraler

Antall forekomstområder :

17

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009874 Brevik Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009864 Grimsøy Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009863 Grimsøykilen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009871 Groten Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009899 Hauge Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009865 Komperød Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009847 Langemarkgården Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009951 Lundestad Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009860 Løkkevika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009873 Olseng Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009857 Skjeberg Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
021457 Skjebergdal Liten betydning Gneis
009868 Ørseng Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009869 Åserød Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

14


Antall forekomstområder totalt:

31


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse