English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Fredrikstad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008863 Skjeløya Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016248 Steinhytta Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009913 Alshus Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009907 Barkedal Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
016258 Berg Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009965 Bjørnerød Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009960 Borredalsdammen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009881 Dal Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009911 Eie Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009912 Femdal Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009906 Fuglevik Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009895 Glemmen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009891 Humlekjær Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009956 Høydal Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009890 Kile Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009885 Kjelsås Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009914 Kjøkøysundet Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009920 Løkken Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009949 Nes Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009905 Nyborg Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009918 Oksrød Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009883 Olveng Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009917 Putten Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009916 Raketangen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009877 Ramnefjellet Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009910 Randholmen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009888 Refsdal Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009889 Skogen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009963 Solli Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023824 Store råholmen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009884 Stubbene Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009882 Sundby Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009961 Tofteberg Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009892 Torpberget Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009886 Torsnes Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009876 Vetatoppen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009904 Viker Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009894 Ødegård Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009921 Ødegårdvika Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009887 Øgarden Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009848 Årum Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

40


Antall forekomstområder totalt:

41


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse