English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hvaler kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009819 Asmaløya Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009936 Basto Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009811 Botnødegården Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009818 Dammyr Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009933 Djupedal Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
021455 Grøtvika Liten betydning Gneis
009813 Hogget Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009812 Holtekilen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009927 Langero Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009810 Limilen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009924 Neset Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009923 Pappertoppen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009926 Skjelsbu Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009942 Store etholmen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009934 Sydenga Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009935 Sørengkilen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
016246 Tredalen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009939 Urdal Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009938 Utengen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009817 Filletassen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009809 Hvitstein Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009816 Kjerringholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009940 Lille etholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009941 Røsholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

24


Antall forekomstområder totalt:

24


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse