English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Råde kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008859 Karlshus Liten betydning Feltspat
008861 Bergheia Ikke vurdert Berylliummineraler
008862 Elvestad Ikke vurdert Berylliummineraler
008860 Haslvorsrød Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009944 Fuglleiken Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009947 Jørsø Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009945 Nordbyåsen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse