English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Indre Østfold kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008885 Gislingrud Liten betydning Feltspat
008881 Haga Liten betydning Feltspat
008873 Katralen Liten betydning Feltspat
008890 Kleiva Ikke vurdert Feltspat
008897 Knoll Liten betydning Feltspat
008896 Krossby Liten betydning Feltspat
008889 Kviserud Liten betydning Feltspat
008886 Laslett Liten betydning Feltspat
008919 Lundeby Liten betydning Feltspat
008872 Maseng Liten betydning Feltspat
008891 Olberg Liten betydning Glimmermineraler
008899 Pengerud Liten betydning Feltspat
008901 Tutturen Liten betydning Feltspat
008880 Ås Liten betydning Feltspat
008866 Elverød Ikke vurdert Feltspat
008876 Frosterud Ikke vurdert Feltspat
008888 Høytorp Ikke vurdert Feltspat
008874 Kampenes Ikke vurdert Feltspat
008869 Nybråten Ikke vurdert Feltspat
008871 Oraug Ikke vurdert Feltspat
008867 Rom Ikke vurdert Feltspat
008870 Skjoldvangen Ikke vurdert Feltspat
008887 Skofterud Ikke vurdert Feltspat
008868 Stenbøl Ikke vurdert Feltspat
008875 Torkelsrudåsen Ikke vurdert Feltspat
008922 Ådal Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

26

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009976 Mastadtjern Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

27


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse