English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Marker kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008724 Husås Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016641 Fluetjern Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
016642 Solbrekke Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009843 Solerud i Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009845 Solerud ii Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009844 Solerudberget Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009842 Viken Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse