English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Aremark kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008728 Høgfossen Ikke vurdert Feltspat
008731 Mossamarka Ikke vurdert Feltspat
008729 Svensby Ikke vurdert Feltspat
008864 Sørliåsen Ikke vurdert Feltspat
008730 Årbu Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009838 Korneliusseter Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse