English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006331 Ramsøy Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006355 Boslungen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006318 Skyrud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006321 Snåre Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006324 Spetalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006325 Spetalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006326 Spetalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006329 Svarttjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006330 Tronsrud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022711 Føskeberget Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
022715 Gropa Ikke vurdert Gneis
022707 Mårud Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

12


Denne utskriften ble generert 20.03.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse