English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kongsvinger kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022711 Føskeberget Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
022715 Gropa Ikke vurdert Gneis
022707 Mårud Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

3


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse