English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Ringsaker kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006361 Revling Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006362 Revling Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008686 Bergevika Liten betydning Karbonatmineraler
008683 Gålås Liten betydning Karbonatmineraler
008687 Kleven Liten betydning Karbonatmineraler
008684 Snippsandodden Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022726 Mauset nordre Liten betydning Sandstein og konglomerat
022723 Mauset søndre Liten betydning Sandstein og konglomerat
022731 Narud Liten betydning Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse