English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Stange kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006335 Ertsmyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006336 Ertsmyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006337 Morstuvangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006338 Morstuvangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 03.12.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse