English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006334 Bakli Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006327 Bjørnberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006356 Dalslia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006353 Granberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006323 Havmyra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006322 Josefberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006333 Tupperud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006332 Valstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 29.07.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse