English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006314 Trandum Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006315 Trandum-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006316 Trandum-3 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006317 Trandum-4 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006354 Løvlia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006319 Nordfjell Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006320 Åbogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
036760 Bråta Silika

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022718 Grasmo Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
022687 Børli Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

10


Denne utskriften ble generert 29.07.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse