English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Åsnes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006348 Langåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006349 Langåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006363 Li Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
017339 Gullsteinberget Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009801 Gjesåsberget Ikke vurdert Gneis
009769 Baksjøen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009767 Bashammeren Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009766 Losmyra Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009760 Maliberget Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009772 Suppertjern Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009763 Tyskeberget Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009765 Åslia Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009771 Hammaren Liten betydning Gneis
009762 Karlstad Liten betydning Gneis
009761 Ramsli Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009768 Storknuten Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
019825 Rauken Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

13


Antall forekomstområder totalt:

17


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse