English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Våler kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
017337 Knøsberget Liten betydning Silika
017315 Sørmbrua Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

2


Denne utskriften ble generert 20.06.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse