English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Elverum kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
017334 Kjeksberget Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

1


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse