English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Trysil kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006366 Kolos Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006350 Storgrøna Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008694 Jordet Liten betydning Karbonatmineraler
008706 Limmjølskjæret Liten betydning Karbonatmineraler
008690 Oppskottbekken Liten betydning Karbonatmineraler
008693 Tenåsen Liten betydning Karbonatmineraler
008705 Gjermundsmyra Ikke vurdert Silika
008691 Ratengmoen Ikke vurdert Karbonatmineraler
008692 Sletten Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009759 Ljørdalen Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
009799 Bråtensæter Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
038105 Stenbrottet Not Assessed Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

12


Denne utskriften ble generert 23.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse