English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Stor-Elvdal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008682 Myrberget Ikke vurdert Magnesiummineraler
008697 Tresbrakkene Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022702 Messelt Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

3


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse