English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Rendalen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008696 Andrå Ikke vurdert Karbonatmineraler
008698 Fuglåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler
008699 Håkenstad Ikke vurdert Karbonatmineraler
008695 Liodden Ikke vurdert Karbonatmineraler
008700 Unset Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022692 Gammelsetra Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
019366 Åkersåa Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse