English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Tynset kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
037004 Kvikne Not Assessed Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008704 Gløtlia Ikke vurdert Karbonatmineraler
008702 Kaltberget Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009779 Brennåsen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009798 Bubakk Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
015927 Grøtberget Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
038868 Gammelsæteråa Not Assessed Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse