English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Folldal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006371 Grimsdalen Nasjonal betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006379 Søndre geitryggen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006382 Brendryen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006375 Hovedgruva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006386 Knutshovd Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006384 Kollutholen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006383 Kollutholen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006378 Nordre geitryggen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006372 Nygruva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006385 Raudkletten Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006446 Rødalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006377 Storhovda Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006373 Streitlien Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006381 Sørli skjerp Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
010345 Øyabekken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004299 Elgsjøbekken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006369 Fundberget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006368 Fundberget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006370 Høggia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
010679 Skarvåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006387 Streitkampen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

21

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019039 Stoberget Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009780 Reinsliåsen 1 Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

23


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse