English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Os kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006469 Augusta gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006468 Flatskarvåsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006452 Fossgruva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006451 Fredrik iv Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006400 Oscar ii Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006447 Tufsingdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006450 Vangrøften skjerp Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006448 Narjordet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006471 Risåsane Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006453 Storbekkdal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

10

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008703 Langen Liten betydning Grafitt

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018247 Skrea Ikke vurdert Skifer og hellestein
009790 Austvangen 2 Liten betydning Skifer og hellestein
009789 Austvangen 3 Liten betydning Skifer og hellestein
009787 Djupgrubba Liten betydning Skifer og hellestein
009792 Gammelvollia midtre i Liten betydning Skifer og hellestein
009791 Gammelvollia midtre ii Liten betydning Skifer og hellestein
009793 Gammelvollia søndre i Liten betydning Skifer og hellestein
009794 Gammelvollia søndre ii Liten betydning Skifer og hellestein
009788 Os ii Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

9


Antall forekomstområder totalt:

20


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse