English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lesja kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006299 Fjell Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006300 Fjellsvatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006292 Halvforhøy Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006296 Lesja Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006297 Lesja-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006298 Lesja-3 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006301 Liaåsen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006294 Olstad Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006293 Severine Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006291 Sjung Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006289 Skamsdalen grube Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006302 Hyrjan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

12

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014789 Sjongseter Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009732 Kollen (østre) Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
014790 Tandeseter Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009731 Veslhorrungen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
014797 Fillingstyggeberget Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009730 Storhorrungen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

18


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse