English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Skjåk kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006237 Dørkampen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006238 Høggjøymen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006274 Lundagjelet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009741 Raudhaugen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse