English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lom kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008664 Glitra Liten betydning Olivin
008632 Illmyrbakkjen Liten betydning Olivin
008660 Memurudalen Liten betydning Olivin
008663 Visa Liten betydning Olivin
008665 Skautflyi Ikke vurdert Olivin
008659 Storådalen Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014796 Raudbekken Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009738 Hovdestulfjellet Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009739 Kleppdalen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009743 Netoseter Ikke vurdert Skifer og hellestein
009745 Svarttjern Ikke vurdert Skifer og hellestein
009744 Visdalen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

12


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse