English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vågå kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016261 Bårstad Nasjonal betydning Talk
016635 Bruvik Liten betydning Talk
036496 Bårstad prospekt Not Assessed Talk

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019819 Ristigdalen Ikke vurdert Skifer og hellestein
013097 Nyseter Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
013178 Reiggehaugen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
022493 Finna øvre Liten betydning Skifer og hellestein
009689 Hauktjern Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009751 Klones Liten betydning Skifer og hellestein
009750 Valbjør Liten betydning Skifer og hellestein
022933 Øyasætri Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009688 Bruvik Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009686 Bårstad Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009748 Finna hovedbudd Ikke vurdert Skifer og hellestein
009747 Finna midtre Ikke vurdert Skifer og hellestein
009749 Finna nedre Ikke vurdert Skifer og hellestein
009735 Ormhaugen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009752 Tessand Ikke vurdert Skifer og hellestein
009737 Veslsætri Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

16


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse