English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006235 Leine Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023803 Klefstadlykkja Liten betydning Talk

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022758 Stigen 1 Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
022762 Stigen 2 Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
009725 Haugsætra Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009683 Klefstadlykkja Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
034297 Øldalen nedre Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse