English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Nord-Fron kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023803 Klefstadlykkja Liten betydning Talk

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022758 Stigen 1 Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
022762 Stigen 2 Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
039088 Brekka Not Assessed Murestein
009725 Haugsætra Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009683 Klefstadlykkja Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
034297 Øldalen nedre Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse