English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sel kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008680 Sjoa Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009717 Pillarguri Internasjonal betydning Skifer og hellestein
009718 Raudberget Regional betydning Skifer og hellestein
009685 Råsdalsfjelletg Ikke vurdert Skifer og hellestein
022498 Bjørnvollbekken Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
022556 Bredetjønn Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009694 Kleivrudåsen Ikke vurdert Skifer og hellestein
009711 Ottbragdi Ikke vurdert Skifer og hellestein
009695 Kleivli vest Ikke vurdert Skifer og hellestein
010437 Pillarguri Lokal betydning Kleberstein og serpentinitt
013098 Åsåren Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009710 Flaten Liten betydning Skifer og hellestein
022572 Grandalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
022510 Haugabrotet Liten betydning Skifer og hellestein
009704 Holepiggen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
022511 Høvringen Liten betydning Skifer og hellestein
022560 Klebermyra Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
022502 Klubben Liten betydning Skifer og hellestein
022503 Romungard Liten betydning Skifer og hellestein
009723 Veslesætri Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009713 Dale Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009724 Gråknatten Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009687 Høgsætrin Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009712 Kleivrudtjern Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
024641 Rustdalen Ikke vurdert Murestein
009714 Slettberget Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009727 Ula Ikke vurdert Skifer og hellestein
009705 Ulavollen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009716 Veggemskampen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009715 Veslebekkranden Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

29


Antall forekomstområder totalt:

30


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse