English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sør-Fron kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019814 Alme Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
019457 Akslevollen Ikke vurdert Skifer og hellestein
009669 Gålå Ikke vurdert Skifer og hellestein
038895 Heggesætra Not Assessed Skifer og hellestein
024642 Skarven Ikke vurdert Murestein
009668 Vesle jetningen Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse