English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Øyer kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022745 Mellomberg Liten betydning Skifer og hellestein
009666 Rindal Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

2


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse