English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Øyer kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022745 Mellomberg Liten betydning Skifer og hellestein
009666 Rindal Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

2


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse