English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006213 Veslegruva Nasjonal betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
020426 Dalen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
020434 Megrund Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
017074 Stormyra Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006220 Andreasberg Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006230 Gammelsætra Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006217 Gråhø Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006216 Kong knut Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006219 Rødhaugen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006218 Scheerer Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006221 Storgruva Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006214 Trona Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
037007 Espedalen Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

13

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008679 Forsetseterlia Lokal betydning Karbonatmineraler
008657 Brattland Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009755 Kiliknappen Ikke vurdert Skifer og hellestein
022642 Blihovde Liten betydning Skifer og hellestein
009678 Nisjuvatnet Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

18


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse