English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Østre Toten kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006257 Fostadvollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006256 Kjølset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006255 Kolbu Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006254 Molstadsæter Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006258 Rognlia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006273 Trostadvarden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

6

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse