English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vestre Toten kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008649 Hole kalkverk Lokal betydning Karbonatmineraler
008650 Moen, heksumbruddet Lokal betydning Karbonatmineraler
008651 Moen, fredlybruddet Ikke vurdert Karbonatmineraler
016256 Gamme Liten betydning Karbonatmineraler
008648 Hole stangebruddet Liten betydning Karbonatmineraler
008647 Krekerud Liten betydning Karbonatmineraler
008653 Blåvarp Ikke vurdert Karbonatmineraler
008677 Eriksrudtjern Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse