English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009661 Ringvoll Liten betydning Skifer og hellestein
009742 Signalhøgdi Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

2


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse