English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Øystre Slidre kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009656 Rogne Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
022871 Skammestein Ikke vurdert Gneis
009654 Valdres Ikke vurdert Skifer og hellestein
022860 Siglovatnet Liten betydning Skifer og hellestein
009657 Valdres (eldre brudd) Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse