English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005794 Kodal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005795 Kodal-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014496 Nomme Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013131 Marum-jåberg Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009626 Helgerdammen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009625 Unneberg Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 06.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse