English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012382 Ødegårdens verk Nasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005635 Rørholt Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005648 Dørdal Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005649 Fosstveit Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005639 Hansås Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005642 Hartveit skjerp Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
018935 Heitjern Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005627 Herre Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005656 Isnes Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005651 Lønungen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005643 Meinkjær Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005638 Nystein Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005687 Roslandsdalen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005637 Skaugen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005630 Surtebogen øst Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005628 Tråk hovedgrube Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
018933 Tveiten Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005640 Vissestad, nedre Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005641 Vissestad, øvre Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005632 Asdal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005654 Bjørnøy Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005652 Breivikstrand Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005650 Dørdal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005647 Dørdal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005655 Finmark Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005626 Flesketangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
014503 Frierfjorden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005735 Hamaren Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005732 Hellestveit Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005733 Hellestveit Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005634 Hovstein Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005753 Hønstjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005697 Kjørstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005633 Kleppskogen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005631 Langheia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
018942 Lille tråk Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005734 Mebukttjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005729 Rognkås Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005784 Skjerkøya Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005629 Surtebogen vest Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005636 Tangval Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005754 Trellebekktjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005653 Trosby Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
018944 Utkikken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005785 Vassåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
018912 Bamble nikkelgruver Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

46

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008477 Ødegårdens verk Ikke vurdert Andre industrimineraler
008438 Feset ii Liten betydning Feltspat
008470 Gjømleåsen Liten betydning Karbonatmineraler
008431 Lille furuholmen Liten betydning Feltspat
008473 Styggegangen Liten betydning Andre industrimineraler
008440 Badstuhaugen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008439 Badstuhaugen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008393 Bjordammen Ikke vurdert Feltspat
008434 Breisand Ikke vurdert Feltspat
008466 Brevik Ikke vurdert Andre industrimineraler
008472 Eik Ikke vurdert Karbonatmineraler
008437 Feset i Ikke vurdert Feltspat
008386 Grasdalen Ikke vurdert Feltspat
008454 Grummestadvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008460 Hafsund Ikke vurdert Feltspat
008396 Hanidalsåsen Ikke vurdert Feltspat
008463 Hasalvik Ikke vurdert Feltspat
008441 Haukedalen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008436 Havredal Ikke vurdert Feltspat
008465 Holte Ikke vurdert Andre industrimineraler
008432 Isnes Ikke vurdert Feltspat
008464 Kjær Ikke vurdert Feltspat
018787 Kjørstad vestre Ikke vurdert Feltspat
008435 Kjørstad østre Ikke vurdert Feltspat
008385 Langvatn Ikke vurdert Feltspat
008474 Linna Ikke vurdert Feltspat
008486 Nennset Ikke vurdert Feltspat
008467 Ringsjøen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008442 Roslandsdalen Ikke vurdert Feltspat
008478 Roverud Ikke vurdert Feltspat
008468 Sankekleiv Ikke vurdert Feltspat
008443 Skogstad Ikke vurdert Feltspat
008471 Sundby Ikke vurdert Karbonatmineraler
008433 Teigdal Ikke vurdert Feltspat
008461 Toner Ikke vurdert Feltspat
008462 Trosby Ikke vurdert Feltspat
008479 Vågøy Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

37

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018113 Kiil Ikke vurdert Gneis
009585 Bjordammen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

85


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse