English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005588 Helldal Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005580 Holmefjellhaugen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005581 Homleid Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005586 Lone Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005716 Søyldalen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
037549 Bjørnjordet Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
037634 Byttingsdalen Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
037639 Fellerdalsheia Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005583 Flottane Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005584 Kleppe Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005781 Kleppsvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005718 Mørkvassheiane Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005717 Mørkvassheiane Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005585 Smørknatt Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005589 Vefall Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005587 Vågsland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005582 Øverbø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

17

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008492 Høydalen (nedre brudd) Lokal betydning Feltspat
008480 Brøsjø Ikke vurdert Feltspat
018764 Fosteråsen Ikke vurdert Feltspat
008495 Heftetjern Ikke vurdert Feltspat
008493 Høydalen Ikke vurdert Feltspat
008494 Høydalen (øvre brudd) Ikke vurdert Feltspat
008496 Kleppe Ikke vurdert Glimmermineraler
008497 Skardsfjellet Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

25


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse